na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1444
Trước & đúng hạn: 1444
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/10/2021 09:25:53)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG BẾN TẮM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Quảng

Địa chỉ: UBND phường Bến Tắm

Điện thoại: 0963073989

Email: tranninhquang1971@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 6,572